ICT

De vraag aan MATCH
Een groot Amerikaans automatiseringsbedrijf heeft Match gevraagd een Managemement Development Program te ontwikkelen omdat uit een open line survey naar voren kwam dat de people management skills onder het gewenste niveau waren.

Aanbod van MATCH
Match heeft hiervoor een programma ontwikkeld bestaand uit vier modules van twee dagen elk. Voorafgaand aan de eerste module wordt er met iedere deelnemer individueel een intake gesprek gehouden om te bepalen waar specifieke leerbehoeften liggen zodat deze aan de orde kunnen komen tijdens de verschillende modules. Tijdens deze modules leren de deelnemers hoe ze kunnen anticiperen op het gedrag van hun medewerkers. Modellen die zij hierbij kunnen gebruiken zijn: Leidinggeven, Persoonlijke beïnvloedingsstijlen en Teamrollen. In de laatste module wordt er aandacht besteed aan het introduceren van veranderingen en het omgaan met reacties van medewerkers hierop.

Het resultaat voor de klant
Managers kunnen in de communicatie met hun medewerkers een goede balans vinden tussen taak- en relatie-gericht gedrag en zijn bovendien in staat om hun gedrag af te stemmen op de voorkeursstijl van de medewerker.

Vragenlijsten site

LIFO Benelux BV