Pharma

De vraag aan MATCH
Een toonaangevend farmaceutisch bedrijf in Nederland heeft Match de vraag gesteld een programma te ontwikkelen om de communicatie te verbeteren binnen de verschillende salesteams, tussen de salesteams en met andere afdelingen van de organisatie.

Aanbod van MATCH
Om deze vraag te beantwoorden heeft Match een teamtraining ontwikkeld. Op basis van brainstormsessies wordt er gekeken naar sterke en zwakke punten in de onderlinge samenwerking binnen het team, tussen het team en de organisatie en de samenwerking vanuit de organisatie naar het team toe. Op basis van de zwakke punten die verbetering behoeven wordt er een actieplan geschreven en dit wordt gepresenteerd aan het Managementteam met als doel het draagvlak voor realisatie van de verbetering te vergroten. Tevens wordt dit actieplan na afloop van de teamtraining regelmatig geevalueerd om te bepalen welke actiepunten gerealiseerd zijn en aan welke punten nog extra aandacht besteed moet worden.

Het resultaat voor de klant
Het resultaat van deze aanpak is dat iedereen, door de intensieve communicatie, zich betrokken voelt bij de organisatie. Tevens is het zo dat de actieplannen een waarborg zijn voor de continuering van de verbetering van de communicatie.

Vragenlijsten site

LIFO Benelux BV