Uitgeverij

De vraag aan MATCH
In de huidige, multimediale informatiemaatschappij is de rol van een uitgeverij aanmerkelijk complexer geworden. Om lenig en snel te kunnen reageren op de snel wisselende informatiebehoefte van de klanten was een kanteling naar de markt nodig. Projectmatig werken bleek een geschikte werkwijze om beheerst te kunnen ondernemen binnen de onderneming. Vraag aan Match: opleiden van Task Force managers om projecten op een eenduidige wijze vorm te geven en uit te voeren.

Aanbod van MATCH
Match draagt sindsdien een steen bij in de ontwikkeling en de invoering van projectmatig werken als managementvisie en als werkwijze door middel van een gedifferentieerd traject van trainingen, workshops en conferenties. Thema’s: vormgeven aan een project, risicoanalyse, krachtenveldanalyse, opstellen van plannen, leidinggeven aan een project, samenwerken in een team, persoonlijke beinvloedingsstijlen, coachen van de projectmanager, omgaan met weerstanden, hanteren van lastige gesprekssituaties… etc. Honderden medewerkers op verschillende niveau’s en in verschillende rollen, opdrachtgever, projectmanager, uitvoerder zijn inmiddels door Match getraind in maatwerkprogramma’s, altijd met een tweeledige insteek: om een project te kunnen runnen moet je een project goed kunnen vormgeven, maar om te zorgen dat een projectplan ook werkt moet je manager, teamworker en diplomaat zijn.

Het resultaat voor de klant
Het effect is dat projecten nu in hoofdlijnen volgens een zelfde systematiek worden aangepakt, en dat de inzichten en de kennis over hoe een project aangepakt moet worden gestroomlijnd en verdiept zijn. Opdrachtgevers, projectmanagers en projectgroepleden weten beter wat ze moeten doen en hoe ze kunnen samenwerken. Daardoor zijn projecten beter beheersbaar geworden en vaak ook aantrekkelijker. Door een heterogene samenstelling van cursusgroepen zijn bovendien de netwerken in de onderneming versterkt. Momenteel wordt gewerkt aan de invoering van één algemene methode voor projectmanagement.

Vragenlijsten site

LIFO Benelux BV